Filler Philos

480,000

  • Philos Sub Q: Siêu cứng các vùng cho mũi, cằm.
  • Philos Deep: Độ cứng trung bình: cho dáng cằm tự nhiên, má, cằm, rãnh cười, môi lặn mấu với độ bền rất cao.
  • Philos Fine: Mềm cho: môi, má, rãnh cười, hốc mắt, thái dương, trán, làm đầy tay, chân, xoá nhăn đuôi chân chim mắt …

Filler-Philos
Filler Philos

480,000

  • Philos Sub Q: Siêu cứng các vùng cho mũi, cằm.
  • Philos Deep: Độ cứng trung bình: cho dáng cằm tự nhiên, má, cằm, rãnh cười, môi lặn mấu với độ bền rất cao.
  • Philos Fine: Mềm cho: môi, má, rãnh cười, hốc mắt, thái dương, trán, làm đầy tay, chân, xoá nhăn đuôi chân chim mắt …

 

 

Danh Mục Sản Phẩm