Filler Mizain

400,000

#MIZAIN #Filler siêu phẩm đã có mặt tại Việt Nam
Lần đầu tiên xuất hiện 1 loại filler 26% HA phải nói là siêu phẩm hàng đầu thế giới
MIZAIN ĐƯỢC CHIA LÀM 3 LOẠI
ULTRA 2 ( MỀM )
ULTRA 3 ( TRUNG )
VOLUMA ( SIÊU CỨNG )

filler-mizain
Filler Mizain

400,000

#MIZAIN #Filler siêu phẩm đã có mặt tại Việt Nam
Lần đầu tiên xuất hiện 1 loại filler 26% HA phải nói là siêu phẩm hàng đầu thế giới
MIZAIN ĐƯỢC CHIA LÀM 3 LOẠI
ULTRA 2 ( MỀM )
ULTRA 3 ( TRUNG )
VOLUMA ( SIÊU CỨNG )

Danh Mục Sản Phẩm